Созвучие сердец

Главное

08 декабря 2016

Аўтар адзінай прыжыццёвай кнігі вершаў «Вянок». Пачынальнік традыцый айчыннай крытыкі і публіцыстыкі. Выдатны перакладчык і інтэлектуал. Гэтыя факты пра Максіма Багдановіча, аднаго з найярчэйшых нацыянальных класікаў, бадай, згадаюць нават тыя, хто не надта любіў школьныя ўрокі літаратуры. Заўтра наша краіна будзе шырока святкаваць 125-годдзе з дня нараджэння Паэта.

 

 

26 ноября 2016

Прыём работ скончыцца 15 снежня 2016 года. У маладых творцаў яшчэ ёсць час далучыцца да літаратурнага спаборніцтва.

Пераможцамі будуць абвешчаныя аўтары дзесяці лепшых работ. 

Нагадваем умовы ўдзелу ў конкурсе.

 

Новости

08 декабря 2016

Праект "Максiма Багдановіча чытаюць на мовах народаў свету".  Верш "Я хацеў бы спаткацца з Вамі на вуліцы". Пераклад на французскую мову Аляксея Тучынскага.

Je voudrais vous rencontrer en rue
Dans le calme d’une nuit bleutée
Et dire :
« Vous voyez ces étoiles brillantes,
Ces lumières scintillantes d’Hercule ?

08 декабря 2016

У дні, ка­лі пра паэ­та ўсе га­во­раць, у нас ёсць маг­чы­масць яго па­чуць. 10 снеж­ня ў вя­лі­кай за­ле Бел­дзярж­фі­лар­мо­ніі пра­гу­чыць мю­зікл "Апо­крыф", дру­гая рэ­дак­цыя. У ка­рот­кім тво­ры Мак­сі­ма Баг­да­но­ві­ча кам­па­зі­тар Ла­ры­са Сі­ма­ко­віч уба­чы­ла асно­ву для му­зыч­най дра­мы. Але яна і ў тым, што ме­та­фа­рыч­ныя і та­ям­ні­чыя воб­ра­зы-сім­ва­лы да­гэ­туль не­раз­га­да­ныя да кан­ца.

 

 

08 декабря 2016

Андрея Уланова знают все любители фантастики на постсоветском пространстве. Уланов – это псевдоним, его настоящую фамилию раскрывать не будем. Он живёт в Риге, пишет на русском языке, нередко – в соавторстве с белорусской писательницей Ольгой Громыко. Публикуется преимущественно в московских издательствах, общий тираж выпущенных книг составляет около миллиона экземпляров.

 

08 декабря 2016

Сергей Урсуляк, запомнившийся телезрителям по режиссёрской работе над сериалом "Ликвидация" о послевоенной Одессе, взялся за экранизацию романа Алексея Иванова "Ненастье". Об этом, а также о результатах престижного российского конкурса "Большая книга", где награды получили Леонид Юзефович (роман «Зимняя дорога»), Евгений Водолазкин («Авиатор») и Людмила Улицкая («Лестница Якова»), с Алексеем Ивановым беседовал корреспондент МК.

 

08 декабря 2016

Известная российская певица Алсу исполнила песню, написанную на стихотворение «Я пойду чуть-чуть поплачу» вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой. Клипом, снятым на новую песню, Алсу поделилась со своими поклонниками несколько дней назад. Корреспондент АЗЕРТАДЖ побеседовала с известной российской певицей, которая рассказала о работе над новой песней, творчестве Лейлы Алиевой и о том, когда еще встретится со своими поклонниками в Баку.

 

08 декабря 2016

Библиотека оформлена в готическом стиле средневекового замка. Шедевры мирового книгоиздания XVI–XIX веков — более 5000 томов самых редких и значимых для отечественной культуры книг — получили второе рождение благодаря петербургскому издательству «Альфарет».
 

 

Наши книги

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  I  К  Л  М  Н  О 

П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я

Прочитав эту книгу, ты узнаешь о таких чудесах и приключениях, какие не привиделись бы тебе даже в самых фантастических снах! Где получить суперспособности? Как отправиться в путешествие во времени? Что скрывается в глубине бездонного колодца? Обо всём расскажут страницы этой книги. Стоит лишь её раскрыть!

Жылі-былі ў адным казачным лесе сябры-зайчаняты: Вушасцік, Таўстун і Карапуз… Менавіта гэтымі словамі і пачынаецца новая казачная аповесць Генадзя Аўласенкі «Малпачка — дачка Нябеснага Дракона». А далей апавядаецца, як гэтыя зайчаняты сустрэлі ў сваім лесе… малпачку, якая аказалася зусім нават і не малпачкай, а… самай сапраўднай прынцэсай! Да таго ж адзінай дачкой вялікага і магутнага Нябеснага Дракона. Злая чараўніца ператварыла дзяўчынку ў малпачку… А што было на самай справе, вы даведаецеся, калі прачытаеце казку.

«Как на духу!..» – книга стихотворений Валерия Гришковца, что в основном были написаны уже в этом веке, после возвращения автора из Москвы в родной Пинск в августе 2004-го. Стихи, вошедшие в сборник, отдельной книгой выходят впервые, хотя многие были опубликованы в различных изданиях Беларуси и России. Они предельно откровенны и пронзительно просты. Впрочем, как и все творчество Валерия Гришковца.

Дзіўны ранак захоплівае хараством абуджэння прыроды. І тут — на небе з’яўляецца сілуэт крумкача. Не, ён нікому не шкодзіць, кружыць сабе і кружыць. Але ўсё птаства ведае: не за так іх суродзіч выпісвае нябесныя петлі, злы ў яго намер, драпеж ны… Так пачынаецца казка «Дуб і крумкач». Яе героі спрабуюць высветліць, хто з іх найбольш важны, карысны — крумкач, які паўсюдна лятае, але ён там, дзе войны, ці дуб, што тры стагоддзі стаіць на месцы, але да ўсяго мае спагаду. Сваёй захапляльнай казкай аўтар запрашае і чытача пашукаць адказ на гэтае пытанне.

Разам з пісьменніцай хлопчыкі і дзяўчынкі пазнаёмяцца з Прынцэсай кветак, наведаюць Зімовую краіну і лунаючы горад Флайн, павандруюць па кветкавым садзе і зазірнуць у Люстэрка ведаў. І ў кожнага абавязкова з’явіцца Апельсінавы настрой. Іначай проста не можа быць, бо казкі Таццяны Прышчэпавай запомніліся чытачам сваёй лаканічнасцю, што асабліва спрыяе лёгкасці ў іх успрыняцці, напісаны светлымі фарбамі і выхоўваюць у дзяцей пачуццё справядлівасці, дабрыню, спагаду і іншыя лепшыя чалавечыя якасці.

Дадзеная кніга — умелае спалучэнне навуковых ведаў і мастацкага светабачання
пісьменніка. Усё пра ваду і тое, што з ёю звязана, — так можна вызначыць яе тэматычны
кірунак. Вельмі карысна будзе маленькаму чытачу даведацца пра беларускія рэкі і іншыя
водныя аб’екты. А яшчэ лепш — разам з дарослымі — паспрабаваць адшукаць іх на карце
Беларусі. Каштоўнасць гэтай кніжкі яшчэ і ў тым, што нязмушаны тэарэтычны матэрыял
падмацаваны казкамі на адпаведную тэматыку

«Созвучие: литература и публицистика стран СНГ» — проект Издательского дома «Звязда», направленный на сближение литературных и культурных пространств стран СНГ.
Наш e-mail: sozvuchie@zviazda.by