Созвучие сердец

27 августа 2014
Юлія Бандючна

Пустая. Парожняя. А можа, надшчэрблена трошкі.

***

Ой, не хітры,

Каханы, не хітры!

Шукаць брады –

Няпростая забава.

Спрабуе нешта

Мудрасць гаварыць,

А ты ёй – прэч, ...

27 августа 2014
Ірына Баковецка (Рачковська)

Ды йшчэ стрыжка – авал галавы...

НАДСЛУЧАНСКАЯ ПЕСНЯ ПЕСНЯЎ

Не грашыла я, як робіць хтось,

з’еўшы яблык, неасвячаны да Спаса,

зноў ідуць хлусіці штось

свечкам і крыжам, іканастасу...

Я,

 як ты, свой пачынаю дзень,

кланяючыся храму з неба й лесу,

Песня песняў ў свеце найсвяцей,

складзеная толькі на Палессі....

А таксама: "Маналог", "На рэканструкцыі бою УПА і НКВД у Львове", "ГІМН МАЁЙ ЭМАНСІПАЦЫІ"

27 августа 2014
Іванна Цімашчук

Я думаць хачу цынамонава...

Ты натхняй мяне летнімі нотамі

Ты натхняй мяне летнімі нотамі,

Што на вокнах тваіх дажджом

І начамі, што так абрыкосава,

Нас натхняюць світання святлом...

А так же: "Калі прачынаюся раніцай", "Восень у Львове сягоння як з кавы", "Адзінокі трамвай".

27 августа 2014

Вікторія Дикобраз,Ксеня Субурай,Маргарита Самборська,Марк Оплачко

27 августа 2014
Віктар Шупер

Простымі словамі мы не гаворым

27 августа 2014
Валянціна Люліч

Дождж плача за мяне, няхай

27 августа 2014

Пераклады вершаў армянскіх паэтаў

22 августа 2014
Хiзры Асадулаеў

Дзесьці высока, у гарах Дагестана, сярод нябеснай даліны, акрытай “вятрыстай зялёнай хусцінкай”, прытулілася сяло Карата, знакамітае ўжо тым, што спакон веку тут бытуе адзіная ў свеце, “гордая і святая”, “гулкарэхая карацінская мова”. Вясной 1956 года Караце нарадзіўся Хізры Асадулаеў. Усявышні шчодра надзяліў яго талентамі: скульптар, кампазітар, паэт. Лёс распарадзіўся так, што час творчага росквіту заспеў Хізры Асадулаева на сталым жыхарстве ў Беларусі, ды гонар творцу робяць яго вытанчаныя скульптурныя кампазіцыі, задушэўныя вершы і песні, якім уласціва філасофскае асэнсаванне прыроды, бязмежная любоў да ўсяго жывога на зямлі, увасабленне дабрыні і чалавечнасці, на сваю родную карацінскую мову Хізры Газіевіч пераклаў многія творы сусветнай паэтычнай класікі, у тым ліку Янкі Купалы, Якуба Коласа, Рыгора Барадуліна.

20 августа 2014

Римма ХОНИНОВА, известный поэт, переводчик, литературовед, возглавляет кафедру русской и зарубежной литературы в Калмыцком университете.

А еще она – дочь известного калмыцкого поэта Михаила Хонинова, которого в Беларуси помнят как отважного партизана Мишу Черного.     
Наш кореспондент беседует с Риммой Михайловной о белорусско-калмыцких литературных связях и о месте малых народов в процессах геополитических преобразований.

20 августа 2014

Уважаемые родители!

Вашему вниманию представляется необычная методика изучения русского алфавита! Ваш ребёнок за короткий срок не только выучит все буквы, но и научится правильно произносить звуки и писать слова. Множество развивающих игр, приведенных в нашей азбуке, помогут Вам развить и закрепить знания Вашего ребёнкаЧем отличается «Веселая азбука» от обычной? Тем, что в обычной азбуке буквы строгие и вредные, а в «Веселой» - озорные и хулиганистые: так и норовят спрятаться, убежать или поменяться местами. Для чего? Чтобы всем было ясно: запоминать буквы и учиться читать можно весело!

20 августа 2014

Дагестанский мир – это радуга из множества национальных культур

Чтобы художественное слово друг друга горцы понимали не только сердцем, но и своим сознанием, Марат Гаджиев, издающий в Махачкале газету «Горцы», создал Кавказский дом перевода. У литератора и издателя есть еще один успешный проект – книжная выставка-ярмарка в Махачкале. Дагестанские книжники приглашают на нее и белорусских издателей – в литературно-художественных журналах Беларуси на русском и белорусском языках выходят стихотворения аварских, лакских, даргинских, лезгинских, кумыкских поэтов.

19 августа 2014
Лучнасть
Кніга "Лучнасць": Пераклады Міколы Мятліцкага : з паэзіі народаў свету / уклад. і пер. на беларус. мову Міколы Мятліцкага. — Мінск : Літаратура і Мастацтва, 2011. — 240 с.
 

       ПРОМНІ БРАТЭРСТВА

Беларусь заўжды прыязна адкрывала дзверы для іншых літаратур. Улічваючы маладосць нашага беларускага прыгожага пісьменства, уражвае той факт, што, напрыклад, кітайскае мастацкае слова загучала па-беларуску яшчэ на старонках «Нашай нівы» ў пачатку XX стагоддзя.
 

Страницы